Coaching particulier > Methodes voor helderheid en oplossing

Methodes voor helderheid en oplossing

Ik help je richting de oplossing met de volgende (combinatie) van methodes:

  • Bloesemtherapie
  • EMDR
  • Familie opstellingen
  • Helende reis
  • Energetische reset
  • Meditatie & mindfulness 
  • PMA

Bloesemtherapie

Door bloesemremedies kunnen jouw kwaliteiten tot ontwikkeling komen doordat de bloesems werken op je onderbewustzijn. De energie van bloemen maakt je bewust van het leven en hoe jij kunt omgaan met bepaalde klachten op lichamelijk en geestelijk niveau. Het helpt je om te groeien in je gevoel. Het geeft inzicht in bepaalde (levens-) processen en zet emoties om in positieve. Het helpt om situaties waar je tegen aanloopt in het leven inzichtelijk te maken en er ontstaat meer begrip waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Door dit inzicht of begrip worden situaties of processen beter hanteerbaar en ontstaat de mogelijkheid tot het oplossen ervan. Bloesemtherapie lost lichamelijke en geestelijke blokkades op en zet deze om in positieve ervaringen.

Flesjes met olie voor bloesemtherapie

Hoe werkt de behandeling?
Jij kiest op je gevoel een bloem uit die alles vertelt over jouw proces en wat nodig is voor het gewenste herstel. Ik kijk met je mee en voel wat verder nog nodig is. Met de biotensor meet ik of de gekozen bloemen en remedies goed zijn voor het gewenste resultaat. Na het uitzoeken van de remedies maak ik een gebruikersflesje. Dit flesje wordt gedurende een aantal weken gebruikt om de klachten te verlichten. De bloesem maakt je bewust van het proces en keert alles om tot er weer balans is in geest en lichaam.

Deze behandeling is geschikt voor iedereen in elke leeftijdscategorie. Dus óók voor kinderen en baby’s om bijvoorbeeld blokkades op te heffen of rust en herstel te vinden. 

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR is een bestaande reguliere behandelingsmethode die ik geef in mijn praktijk. Het is geschikt voor mensen die last blijven houden van een onverwerkte schokkende ervaring. Een gebeurtenis zoals bijvoorbeeld een auto-ongeluk, een moment van angst of misbruik kan zo diep geworteld zijn in het leven van mensen dat herstel onmogelijk lijkt. Door het vastlopen in de verwerking hiervan kunnen klachten ontstaan. Door EMDR kun je die angsten en blokkades ophalen, verwerken en loslaten. Door jezelf te verbinden aan het trauma, de angst of het probleem komen gedachten en vooral gevoelens naar boven die je doorleeft. 

Hoe werkt de behandeling?
Om informatie over de traumatische gebeurtenis te verzamelen zal ik je vragen om terug te denken aan de gebeurtenis, inclusief de bijbehorende beelden, gevoelens en gedachten. Daarna gaan we aan de slag met het verwerkingsproces. Ik zal je vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen en mij te volgen tijdens de behandeling.

Gaandeweg de behandeling verandert het gevoel. De herinnering aan de gebeurtenis verliest aan kracht en aan emotionele lading. Het wordt dus steeds gemakkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken of deze gevoelens hierover te ervaren. EMDR geeft inzicht en ruimte waardoor je kunt gaan loslaten. Je voelt je herboren na deze behandeling.

Familieopstelling

Veel van onze patronen, overtuigingen en gedrag vinden hun oorsprong in de familie waarin we zijn opgegroeid. Of je het wilt of niet, je familie van herkomst legt  een belangrijk fundament  van wie je nu bent in dit leven.  Soms loop je in je leven steeds weer vast op eenzelfde thema of probleem waar je maar geen duidelijkheid over krijgt of dat je remt om voluit te leven. Een familieopstelling geeft inzicht in onbewuste patronen die vaak al vele jaren zijn doorgegeven, van generatie op generatie.

Geschakeld netwerk van blokjes die familieleden symboliseren

Hoe werkt de behandeling?
Bij een familieopstelling zet je symbolisch je familie neer in de ruimte op een manier zoals het voor jou goed voelt. Dit gebeurt door kussens neer te leggen op de grond. De kussens symboliseren een persoon of een probleem. Er komt dan een bepaalde energie vrij waarna we starten met de sessie. 

Jij gaat een gesprek aan met één of meerdere personen. Je neemt zelf je eigen plek in door op jouw kussen te staan. Ik sta op het kussen van de persoon waar jij mee in gesprek gaat. Ik krijg vanaf deze plek inzicht en informatie door over je familie, relaties en vriendschappen. Dit geldt ook voor overleden personen vanaf de plek van de opstelde persoon.

Hierdoor voeren we een gesprek en zuiveren energetisch problemen. Het is heel bijzonder hoe verhelderend dit kan zijn. Vooral omdat je een situatie, probleem of angst door deze familieopstelling van verschillende kanten gaat voelen en bekijken. Een familieopstelling geeft inzicht in je leven waardoor je, jouw omgeving en de situaties in het leven, anders gaat zien.

Je gaat bij mij de familieopstelling overigens op een andere manier beleven dan dat in de boeken staat beschreven. Bij een reguliere familieopstelling zijn er vaak acteurs/spelers aanwezig die zogezegd de rol innemen van familieleden. Bij mijn behandeling is dat niet het geval. Samen doorlopen wij de familieopstelling. Het voordeel hiervan is dat het intiem blijft en dat je goed de focus op jezelf houdt. Ik heb deze vorm van familieopstelling ook bij geregistreerde therapeuten getest en ze waren positief verrast over het effect van deze manier van helen!

Helende reis

Een helende reis is een reis naar jezelf maken om te kunnen leven vanuit je hart. Dit gebeurt vanuit een ontspanning waarna je reist naar je onderbewustzijn. Hier liggen ‘schatten’ verborgen die je verder brengen in het leven. Heb je angst, verdriet of pijn door bepaalde gebeurtenissen in het leven? Ken je de oorzaak daarvan niet? Dan kan een helende reis een oplossing zijn om weer in balans te komen. Tijdens de sessie halen we belangrijke zaken naar boven om deze opnieuw aan te kijken en te beleven. Wanneer je angst, verdriet of pijn herbeleeft kun je het gaan loslaten omdat je beseft dat het een gebeurtenis is uit het verleden.

Hoe werkt de behandeling?
Ik begeleid je naar een totale ontspanning van jouw lichaam en geest. Daarna ga je in je verbeelding voor een trap staan met tien treden. Deze trap loop je in gedachten af naar beneden, dan kom je in een ruimte en dan beginnen we de reis… Deze reis maak je door alles wat je tegen komt te vertellen én te voelen.  Dit laatste is het allerbelangrijkste omdat je dan reist vanuit je hart en niet vanuit je gedachten. Ik begeleid je door vragen te stellen en zal je, als dat nodig is, door handoplegging naar bepaalde delen van het lichaam leiden wat aandacht nodig heeft. Als we de reis afsluiten, nemen we ‘instrumenten’ mee naar boven om in het leven verder te kunnen. Dit kan bijvoorbeeld zijn kracht, liefde voor jezelf, ruimte, vrijheid…. Een helende reis is een mooie manier om dichter bij jezelf te komen en inzicht te krijgen in jouw levensprocessen. 

De oplossing is er al, het is alleen nog de weg er naar toe.