Privacystatement

Simpel-MaR, Marga van den Berk, Venezuelaplantsoen 11 in Drunen

In mijn praktijk coach ik volwassenen en kinderen. Om mijn werk goed te kunnen doen, leg ik persoonsgegevens vast. Ik vind het belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan en in dit statement informeer ik je over mijn werkwijze. 

Ik verwerk persoonsgegevens van mijn cliënten. De gegevens zijn: naam, geboortedatum en telefoonnummer (van de ouder bij kinderen jonger dan 16 jaar). Deze gegevens gebruik ik om, per cliënt een dossier te maken, waarin ik relevante zaken over de behandeling noteer. Ik heb deze informatie nodig bij de (vervolg)behandelingen en om afspraken te maken of verzetten.

Als jij, voor jezelf of voor je kind, een behandeling afneemt, dan hebben wij op dat moment een overeenkomst met elkaar. Op die grond mag ik de hierboven beschreven persoonsgegevens verwerken.

Ik deel de informatie uit het dossier met niemand. Soms willen cliënten graag dat een andere behandelaar of verzekeraar informatie krijgt over mijn behandeling. Ik geef dan een kopie van het dossier en de cliënt kan deze zelf delen met de derde partij. Ook ben ik graag bereid een aanvullend verslag te maken dat de cliënt zelf kan delen met de andere partij. De kosten hiervoor spreken we af in onderling overleg.

Als ik op grond van wet- en regelgeving word gedwongen om gegevens te delen met bijvoorbeeld justitie, dan zal ik me uiteraard aan die verplichting houden.

Ik werk met papieren dossiers. Deze sla ik op in een afgesloten kast. Jaarlijks schoon ik de dossiers op en vernietig ik de dossiers van cliënten waarvan de laatste behandeling twee jaar of langer geleden is. Dat betekent dat ik een dossier maximaal drie jaar na de laatste behandeling bewaar. Ik hanteer deze bewaartermijn om over de behandelgegevens te kunnen beschikken als een cliënt, na afronding van het traject, toch een vervolgbehandeling wenst.

Als je gebruik maakt van het contactformulier op mijn website SimpelMaR.nl, dan stuur je mij jouw naam en mailadres. Deze gegevens heb ik nodig om te kunnen reageren op je vraag. Ik sla deze gegevens niet op.

Als je niet tevreden bent over de manier waarop ik met jouw persoonsgegevens om ga, laat mij dat dan alstublieft zo snel mogelijk weten. Dat geldt ook als je gegevens wijzigen of als blijkt dat ik je gegevens niet goed heb opgeschreven. Als je niet tevreden bent met hoe ik met jouw verzoek om ga, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Je mag mij ook vragen om jouw dossier eerder te vernietigen dan de gebruikelijke bewaartermijn. Ik zal je dossier dan per direct vernietigen. Omdat ik het dossier nodig heb voor de behandeling, zal een lopende behandeling op dat moment stoppen.

Ik evalueer dit privacy statement jaarlijks of eerder als ik mijn werkwijze verandert. Deze evaluatie doe ik aan de hand van het verantwoordingsdocument AVG Simpel-MaR. (Nieuwe) Cliënten kunnen dit document bij mij opvragen.

Marga van den Berk
2021